OM OSS

I över 30 ar har bolaget verkat genom att med kulturhistorisk kompetens, erfarenhet och kunskap renoverat och bevarat kyrkor, kulturbyggnader och konserverat malningar och kulturhistoriska föremal. Den enskilda fackmannens nitiska och noggranna arbete och den stora industrigruppens samlade kapacitet har i decennier atagit sig antikvariska uppdrag och byggnadstekniska utmaningar företrädesvis i Polen men även i andra europeiska miljöer.  

• Med respekt för det historiska har medarbetarna arbetat med att bevara objekt och byggnader till nuvarande och kommande generationer. Genom hundratals projekt sa har äldre historiska värden kunnat bevaras för eftervärlden och byggnader – som kanske natt tusenarig alder – har fatt nytt liv, genom rätt atgärder och med metodik baserad pa de senaste forskningsrönen.  

• Under lang tid har enskilda medarbetare med noggrann hand, respekt och vördnad för föremalet tagit sig an komplicerade uppdrag. Förstaelsen för det historiska är förutsättningen för uppdraget. Kanske har den enskilde konservatorn lagt nagra extra timmar pa att just behandla en malning för att fa den att framsta sa likvärdig som när den malades under 1600-talet?  

• Klimatet i en byggnad och ändamalsenligheten i en kyrka gör att bade föremal och människor trivs. Att ta sig an en kyrkobyggnad som renoveras är som att ta sig an ett barn – med lätt hand forma och stödja det som ska vara denna tidens arv till kommande generationer. Du ser hantverkarens glädje över att en kyrkobyggnad blivit renoverad eller att ett epitafium konserverats. Kanske är denna glädje att jämföra med barnets?  

• Furmanek är inget byggbolag. Furmanek ser inte bara en byggnadsteknisk atgärd utan ocksa en kyrkobyggnad som blir en tillgang för och i församlingen där den är mötesplats för dagens generationers församlingsbor med dess behov. Dialogen är viktig i Furmaneks verksamhet. Malet med och vördnaden för uppdraget likasa. Kanske är Furmanek ett annorlunda bolag att samverka med? Kan den som är annorlunda vara stark? Ja, kanske är det sa att den som är annorlunda maste vara stark? Annorlunda – och stark!   Furmanek-gruppen har arbetat med kulturvardprojekt, kyrkorenoveringar och konserveringsuppdrag i Europa i mer än 30 ar. Verksamheten är etablerad i Sverige sedan 2016.  

Staffan Yngvesson är ansvarig för verksamheten i Sverige sedan 2016. Staffan, som har arbetat i näringslivet i 25 ar som konsult med inriktning mot verksamhets- och organisationsutveckling samt förändringsledning. De senaste fem aren, 2011-2016, har Staffan arbetat pa Svenska kyrkans nationella niva, pa Kyrkokansliet i Uppsala, med att utveckla samverkanskoncept för Svenska kyrkans församlingar och pastorat tillsammans med stiften.  

Medarbetarna i projektteamen kommer i de flesta fall fran Polen. Nagra är svenskar och har jobbat i Norden med entreprenadprojekt.  

Om Du berättar om de projekt Du har framför dig sa berättar vi mer om oss, vad vi kan göra för Er, och hur vi kan samverka för att na önskat resultat.  

Furmanek är ett annorlunda bolag att samverka med. Den som är annorlunda maste vara stark. Annorlunda och stark? Ja, annorlunda- och stark!   Välkommen att ta kontakt med oss!  

Staffan Yngvesson

KONTAKTA OSS
Parkvagen 21
S-513 33 Fristad
+46 (0)70-556 07 96
staffan.yngvesson@furmanek.se